Home   Posts tagged "flash card"

Tag Archives: flash card

Flash Card là gì?

Flashcard ( hoặc Flash Card ) là loại thẻ hiển thị thông tin dưới dạng từ ngữ/số hoặc cả hai (thông tin được hiển thị ở 1 mặt hoặc cả 2 mặt) và nó ứng dụng thực tiễn cho nhiều đối tượng (sinh viên / học sinh/ giáo viên / công thức chế biến cho các bà nội trợ / mẹ0 vặt …) Bên cạnh đó những loại thẻ
Learn more »