HomeFlash Card

Hướng dẫn cách tráo thẻ bộ Flashcard tiếng Việt

Cách tráo thẻ khi dạy bộ flashcard tiếng Việt.

[youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=FVKnH4N3Rhg” width=”600″ height=”350″ autoplay=”no” api_params=”” class=””]

Các bạn lưu ý là khi tráo thẻ thì thái độ của bố mẹ cũng rất quan trọng. Nếu như bạn dạy nhẹ nhàng khoan thai và đầy tự tin thì sẽ lôi cuốn bé hơn là bạn lúng túng, cố tráo thật nhanh, lo lắng.