Giáo sư Glenn Doman
Giáo sư Glenn Doman là người sáng lập nên Viện Thành tựu Tiềm năng con người mà chính từ đây các cha mẹ trên toàn thế giới đã tìm ra phương pháp nuôi dạy con trong hơn nửa thế kỷ qua. Giáo sư và các cộng sự trong Viện nghiên cứu nổi tiếng với những… (0 comment)

Giáo dục sớm đúng hay là sai
Ngày nay các bạn vẫn nghe từ giáo dục sớm nhưng để hiểu được nghĩa đúng của giáo dục sớm thì như thế nào? Sau đây chúng ta hãy nghe tâm sự của một mẹ đang băn khoăn về giáo dục sớm: Con có cần biết đọc sớm không? Để làm gì hả các mẹ?… (0 comment)