HomeVideo dạy bé

Các video dạy bé theo phương pháp Glenn Doman

Bé Bin 13 tháng đã chọn đúng chữ mặc dù chưa biết nói

Một ông bố ở HCM chia sẻ cách dạy chữ cho bé:

Bé Bin 18 tháng khi vừa biết nói đã có thể đọc tốt các thẻ chữ:

Một số các video khác:
Bé Milk 4 tuổi học toán số
Bé Bỏng Ngô biết đọc sớm lúc 18 tháng tuổi
Bé Suri của mẹ Khánh Phan 3 tuổi biết đọc sớm